Gratis bezorging vanaf € 100,-
Vandaag besteld, morgen verzonden
Gratis ophalen in onze winkel
Berg en Dalseweg 35, Nijmegen

1. Inleiding
Wanneer u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Deze geeft u vaak zelf door, zodat wij een prangende vraag kunnen beantwoorden of zodat we u op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen cursussen of proeverijen. Maar soms geeft u ook informatie door zonder dat u deze zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten u heeft. Kortom; hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en privacy?

1.1. Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat u het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij u horen, zoals uw IP-adres. Wanneer u een formulier invult op de website of zelfs wanneer u alleen onze website bezoekt, geeft u ons de beschikking over uw persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle data die verwerkt worden door Arno de Laak of waarbij Arno de Laak de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vindt u onze bedrijfs- en contactgegevens. Zo kunt u ons te allen tijde bereiken wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
Vestigingsadres:
Berg en Dalseweg 35
6522 BA NIJMEGEN
Contactgegevens:
T. +31 (0)24 322 59 80
E. info@arnodelaak.nl
2. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
We leggen u graag voor ieder formulier afzonderlijk uit welke gegevens we van u vragen, waarom we deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe we uw gegevens opslaan.

2.1. Contactformulier
Soms wilt u contact met ons opnemen en daarvoor is op de website een contactformulier beschikbaar. Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben we een aantal persoonsgegevens nodig.

2.1.1. Welke gegevens vragen wij en waarom?
We vragen om uw naam, zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. De meeste vragen beantwoorden we per e-mail. Om u een antwoord te kunnen sturen, hebben we dus een e-mailadres nodig. Wanneer u liever telefonisch contact met ons wilt, dan is het invoeren van een telefoonnummer optioneel. Om uw vraag gericht te beantwoorden of om te kunnen reageren op een opmerking, vragen we u om deze te formuleren in het tekstveld onderaan het contactformulier. Zo kunnen wij ons goed voorbereiden en u zo goed en efficiënt mogelijk helpen.
Wanneer u het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan ons verstrekt, geeft u toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact. De gegevens die u aan ons toevertrouwt via het contactformulier gebruiken wij niet voor andere doeleinden. Wij verkopen persoonsgegevens nooit aan derden.

2.1.2. Waar slaan we uw gegevens op en hoe lang bewaren we ze?
Door het formulier te versturen, geeft toestemming om deze te bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen). Nadat de communicatie is beëindigd, bewaren we uw ingevulde contactformulier maximaal zes maanden in onze mailbox. Als u wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons een verzoek, dan doen we dit uiteraard.

2.2. De wijnbrief
Om u op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen rondom onze wijnen, leuke aanbiedingen, cursussen en proeverijen, verzenden wij zo nu en dan een nieuwsbrief (de wijnbrief). U kunt zich hiervoor aanmelden door u in te schrijven op de website. Na aanmelding ontvang u van ons een e-mail waarin we de inschrijving bevestigen.

2.2.1. Welke gegevens verwerken wij en waarom?
We richten onze nieuwsbrieven graag aan u persoonlijk. Om dit te kunnen doen, moeten we uw naam weten. Uw e-mailadres hebben we nodig om de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Door u aan te melden, geeft u ons toestemming om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen, om uw naam en e-mailadres op te slaan in onze database en om uw naam te vermelden in de nieuwsbriefaanhef. U ontvangt van ons geen nieuwsbrieven als u ons daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

2.2.2. Waar slaan we uw gegevens op en hoe lang bewaren we deze?
Wij slaan uw gegevens op in een beveiligde database. We bewaren uw gegevens zolang u staat ingeschreven voor de wijnbrief. U kunt zich hier op ieder moment ook weer voor afmelden. Dit kan door in een van de ontvangen nieuwsbrieven op ‘Afmelden’ te klikken of door dit telefonisch of schriftelijk aan ons door te geven (contactgegevens in paragraaf 1.2,). Wanneer u zich afmeldt via de link in de nieuwsbrief, verwijderen wij uw persoonsgegevens binnen 30 dagen na afmelding definitief uit onze database. Wanneer u direct bij aan ons doorgeeft dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, geldt dezelfde verwijderingstermijn.

2.3. Inschrijven wijncursussen en proeverijen
Regelmatig organiseren we interessante cursussen of wijnproeverijen. Vindt u het leuk om hierbij aanwezig te zijn? U kunt zich inschrijven door telefonisch contact met ons op te nemen of door het inschrijfformulier per e-mail (contactgegevens paragraaf 1.2) of per post naar ons toe te sturen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om direct via de website aan te melden.

2.3.1. Welke gegevens vragen wij en waarom?
Allereerst willen we uiteraard graag weten voor welke cursus u zich wilt inschrijven en met hoeveel personen u komt. Om uw aanmelding in onze administratie te kunnen verwerken, vragen we om uw naam. Soms willen wij met u aanvullend communiceren over uw aanmelding, bijvoorbeeld wanneer we een vraag voor u hebben of wanneer er iets verandert met betrekking tot de startijden. Daarom vragen wij om uw e-mailadres en telefoonnummer. Wij bevestigen uw inschrijving ook altijd per e-mail.

2.3.2. Waar slaan we uw gegevens op en hoe lang bewaren we deze?
Nadat u bij ons een proeverij of cursus heeft gevolgd, bewaren we uw gegevens nog maximaal zes maanden in onze mailbox. Wilt u dat we uw gegevens eerder verwijderen? Neem even contact met ons op, dan zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden gewist.

2.4. Wijnshop
Wij hebben een winkel waar u onze producten kunt kopen, maar we bieden ook de mogelijkheid om wijnen online te bestellen. Hiervoor hebben wij een webshop (Wijnshop) ingericht.

2.4.1. Welke gegevens verwerken wij en waarom?
Als u een bestelling plaatst, vragen we u om een aantal gegevens zoals uw e-mailadres, het factuuradres, indien nodig een afleveradres en uw geboortedatum. Wij vragen deze gegevens om de bestelling goed af te kunnen handelen. Denk hierbij aan het afhandelen van de betaling, de bezorging of uw recht op retour en/of garantie. Daarnaast hebben we in sommige gevallen de wettelijke verplichting om uw gegevens te gebruiken en te bewaren, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst or wanneer we fraude vermoeden. Uw geboortedatum hebben wij nodig om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de leeftijdsgrens voor het kopen van alcoholhoudende dranken (18 jaar en ouder).

2.4.2. Wie heeft er toegang tot uw gegevens?
We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening: bezorgpartners, leveranciers, betaalpartners en IT-dienstverleners. Onze bezorgpartner moet tenslotte uw bestelling afleveren op het juiste adres en het is fijn als uw betaling door een bank kan worden uitgevoerd. De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens Arno de Laak. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. In verdachte situaties zijn we daarnaast verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

2.4.3. Waar slaan we uw gegevens op en hoe lang bewaren we deze?
Wij slaan uw gegevens op in een beveiligde database. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. Dit zijn de perioden die we hierbij hanteren:
• Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
• Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.
3. Cookies Google Analytics
Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers van de website gebruiken, maken wij gebruik van het data-analyseprogramma Google Analytics. Hiervoor worden Google Analytics-cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat wij uw privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google (gevestigd in de Verenigde Staten). Ook zijn de verzamelde data geanonimiseerd door het laatste octet van uw IP-adres onzichtbaar te maken. Gebruiksgeschiedenis is op die manier niet meer te herleiden naar u als individu. De instelling ‘Gegevens delen met Google’ is daarnaast uitgeschakeld, waardoor Google geen toestemming meer heeft om uw gegevens te benutten voor eigen verwerkingsdoeleinden. Ook maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

4. Wat zijn uw rechten?

4.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens
Te allen tijde heeft u het recht om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Zodra u aan ons kenbaar maakt dat u uw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.
Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door Arno de Laak te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van uw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Bent u een actieve klant van Arno de Laak? In dat geval hebben wij uw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat u deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kunt u ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor u ons toestemming hebt gegeven en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

4.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens
Wanneer u contact opneemt met Arno de Laak, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geeft u toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) persoonsgegevens op te slaan. U kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. De contactgegevens vindt u in paragraaf 1.2.

4.3. Een klacht indienen
Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop Arno de Laak omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.